21 sierpnia 2020

Zgodnie z §43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, informuje, że w dniu 23.08.2020 od godz. 04:00 rano do odwołania zamyka się dla żeglugi:

  • rzekę Odrę Zachodnią w km 35,3(Wyspa Wenecka) – 36,55 (Trasa Zamkowa)
  • rzekę Parnicę od km 4,0 do Przekopu Parnickiego
    Zamknięcie spowodowane jest działaniami saperskimi. Za zabezpieczenie terenu odpowiadać będzie policja wodna. Wznowienie żeglugi ogłoszone zostanie oddzielnym komunikatem możliwie najszybciej po zakończeniu prac saperskich.
  • Dokument utworzony 21 sierpnia 2020
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 25 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content