16 października 2020

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że w wyniku przemieszczania się fali wezbraniowej na rzece Odrze (w górnym i środkowym jej biegu), w najbliższych dniach na granicznym odcinku rzeki Odry spodziewany jest znaczny wzrost stanów wód.

W związku z powyższym na szlaku żeglugowym mogą pojawić się pływające przeszkody w postaci konarów oraz innych przedmiotów zabranych przez wodę. Proszę zachować szczególną ostrożność przechodząc wskazanym rejonem.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie podwyższone stany wody spowodowane cofką odmorską podane w komunikacie nr 9/2020, opadły poniżej stanów WWŻ. W związku z czym żegluga na całym obszarze administrowanym przez RZGW Szczecin jest dozwolona.

Informacje o bieżących stanach wody dostępne są całodobowo na oficjalnej stronie internetowej IMGW pod adresem https://hydro.imgw.pl/ lub http://www.pegelonline.wsv.de/ gdzie podawane są dane telemetryczne odpowiednio polskich i niemieckich stacji wodowskazowych.

Wszelkie informacje nawigacyjne można uzyskać również pod numerem 91 44 11 257.

  • Dokument utworzony 16 października 2020
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 25 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content