9 października 2019

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od dnia 15.10.2019r. nastąpi zmiana organizacji ruchu przejścia przez most Cłowy w km 737,6 rzeki Regalicy.

Od dnia 15.10.2019 r. do odwołania ruch żeglugowy odbywać się będzie wschodnim przęsłem mostu według poniższego schematu:

obrazek

PGWWP RZGW Szczecin informuje, że pionowy prześwit przęsła wschodniego wynosi 5,30 m do poziomu WWŻ na wodowskazie Podjuchy. Wszystkich użytkowników śródlądowych dróg wodnych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez most.

  • Dokument utworzony 9 października 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content