2 sierpnia 2019

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, informuje, że od godz.: 08:00 dnia 09.08.2019 r. do godz.: 21:00 dnia 10.08.2019 r. zamyka się dla żeglugi rzekę Odrę Zachodnią w km 36,54 – most Trasa Zamkowa.

Zamknięcie szlaku żeglugowego spowodowane jest organizacją imprezy Szczecin Water Show 2019. Szlak w miejscu zamknięcia będzie oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami na śródlądowych drogach wodnych oraz zabezpieczony przez służbowe jednostki pływające.

Użytkowników śródlądowych dróg wodnych prosimy o korzystanie z alternatywnej drogi wodnej prowadzącej przez rzekę Regalicę. Aktualny harmonogram podnoszenia zwodzonego przęsła mostu kolejowego na rzece Regalicy dostępny jest na stronie internetowej RZGW Szczecin w zakładce: informacja żeglugowa dla rz. Odry i SzczecińskiegoWęzła Wodnego.

  • Dokument utworzony 2 sierpnia 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content