17 lipca 2019

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, informuje, że w dniu 21.07.2019 między 6:00 a 11:30: Zamyka się dla żeglugi rzekę Odrę Zachodnią w km 35,95 – 36,54 (Most Długi – trasa Zamkowa). Zamknięcie ma związek z realizacją zawodów sportowych” Triathlon Szczecin 2019”. Szlak w miejscu zamknięcia będzie oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami na śródlądowych drogach wodnych oraz zabezpieczony przez służbowe jednostki pływające ze strony górnego oraz dolnego biegu rzeki.

  • Dokument utworzony 17 lipca 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content