27 maja 2019

W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej w górnym i środkowym biegu Odry prognozowane są wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. W związku z powyższym ostrzegamy wszystkich użytkowników śródlądowych dróg wodnych o możliwych utrudnieniach, napływach oraz przeszkodach nawigacyjnych, które mogą znaleźć się na szlaku. Wykonawców robót hydrotechnicznych, użytkowników jednostek pływających przycumowanych do brzegu oraz właścicieli portów i przystani prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o zabezpieczenie sprzętu pływającego.

  • Dokument utworzony 27 maja 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content