9 maja 2019

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie, informuje że od dnia 01.06.2019 godz. 7.00 przeniesiona zostanie siedziba nastawniczego obsługującego most zwodzony na rzece Regalica do nastawni dysponującej „Sj” na stacji Szczecin Podjuchy.

Terminy otwierania mostu w okresie 10.03 – 08.06 .2019 pozostają bez zmian.

W związku z powyższym prosimy o powiadomienie wszystkich armatorów , aby w przypadku potrzeby otwarcia mostu zwodzonego informować dyżurnego ruchu stacji Szczecin Podjuchy na nr tel. 600-084-835, na 30 minut przed planowanym otwarciu mostu. Pozwoli to na bezpieczne dojście nastawniczego do przęsła zwodzonego, celem obsługi mostu i planowego jego otwarcia.

  • Dokument utworzony 9 maja 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content