17 października 2020

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie uczestniczył w regionalnym spotkaniu uczestników europejskiego projektu o nazwie „infra4Dfuture” z programu Horyzont 2020, które odbyło się w Ministerstwie Infrastruktury. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Polski, Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Węgier oraz Słowenii. Uczestnicy wymienili dobre praktyki oraz wspólnie poszukiwali rozwiązań na wyzwania, jakie niesie rozwój transportu przy jednoczesnym zmniejszeniu jego negatywnego wpływu na środowisko.

  • Dokument utworzony 17 października 2020
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content