25 czerwca 2021

Awaria przęsła mostu zwodzonego na rzece Regalica

  1. Data i godzina wystąpienia usterki 23.06.2021 godz. 8:15
  2. Rodzaj usterki: uszkodzenie urządzeń mechanicznych.
  3. Przewiadywana data i godzina usunięcia awarii 01.07.2021 godz. 15:00
scan
  • Dokument utworzony 25 czerwca 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 25 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content