1 października 2019

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie uczestniczył w Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 Akademii Morskiej w Szczecinie. W piątek 27 września odbył się uroczysty apel oraz złożenie wieńców pod pomnikiem „Tym co nie powrócili z morza” na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. W sobotę 28 września u podnóża Wałów Chrobrego odbyła się uroczysta inauguracja rozpoczynająca się przeglądem pododdziałów studenckich, którego dokonali Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie wraz z Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Po przemówieniach Rektora AM w Szczecinie oraz zaproszonych gości odbyło się ślubowanie studentów. Inauguracja zakończyła się przemarszem pododdziałów studenckich.

  • Dokument utworzony 1 października 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content