5 grudnia 2019

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie uczestniczył w III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „SAFETY MANAGEMENT IN TECHNICQUES, TECHNOLOGIES AND TRANSPORT POLICY” zorganizowanej w dniach 27-29 listopada 2019 r. w Szczyrku przez Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej i Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej.

Celem konferencji było połączenie środowisk reprezentujących wszystkie rodzaje transportu w obszarze bezpieczeństwa i nawiązanie trwałej współpracy, w wyniku której nastąpi wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w tej dziedzinie.

  • Dokument utworzony 5 grudnia 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content