27 sierpnia 2020

W dniach 21.08.2020 r., 25.08.2020 r. i 26.08.2020 r. na rzece Odrze Wschodniej, przeprowadzono wspólne działania w ramach zarządzania kryzysowego, które miały na celu:

przeprowadzenie inspekcji statków i innych jednostek oraz kontrolę osób przebywających na obszarach wodnych;

omówienie współdziałania i wzajemnego przekazywania informacji nt. zdarzeń kryzysowych, do których może dojść na rzece Odrze oraz terenach przyległych do Odry na obszarze gminy Gryfino;

działania profilaktyczne pod kątem ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19 na terenie Gminy Gryfino (GCZK, KPPSP);

identyfikację miejsc, w których występują zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z obszarów wodnych w celu sporządzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino analizy zagrożeń.

W działaniach brali udział przedstawiciele: Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, Placówki Terenowej w Gryfinie Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.

  • Dokument utworzony 27 sierpnia 2020
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 25 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content