Inne

Wniosek o zatwierdzenie protokołu parametrów silnika

Wniosek o zatwierdzenie instrukcji bezpieczeństwa

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie prób technicznych

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową podróż

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przynależności statku do żeglugi reńskiej

Wniosek o rejestrację dziennika pokładowego

Wniosek o wystawienie książki kontrolnej oleju

Wniosek o wydanie świadectwa sprzętu nawigacyjnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o honorowaniu dokumentów bezpieczeństwa statków żeglugi śródlądowej, wydanych przez inny kraj niż Rzeczpospolita Polska

Wniosek o zatwierdzenie tabliczek na barkach pchanych

Wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz specjalny

Wniosek o wydanie pozwolenia na uprawianie żeglugi obcym statkiem po polskich śródlądowych drogach wodnych

Wniosek o wydanie wtórnika pozwolenia na uprawianie żeglugi obcym statkiem po polskich śródlądowych drogach wodnych

  • Dokument utworzony 13 listopada 2021
  • Autor dokumentu bialkowski
  • Ostatnia modyfikacja 9 marca 2022
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content