14 maja 2019

W dniu 09 maja 2019 r w Sali obrad Urzędu Miejskiego w Szczecinie, odbyła się zorganizowana przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie debata „Pływalni niezatapialni”. Debata poświęcona była bezpieczeństwu na wodzie. Przy stoliku eksperckim zasiedli i zabrali głos kierownik referatu wodnego KMP w Szczecinie, prezes Szczecińskiego WOPR, przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz kierownik Wydziału Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żeglugi- st. insp. Artur Chróściak.

  • Dokument utworzony 14 maja 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content