3 lipca 2019

Awaria przęsła mostu zwodzonego na rzece Regalica:

  1. Data i godzina wystąpienia usterki: 02.07.2019r godz. 19:30
  2. Rodzaj usterki: Przełożona naprawa iglic na moście zwodzonym
  3. Przewiadywana data i godzina usunięcia awarii: 04.07.2019r. do godz. ok.05:00 (dokładny czas wznowienia podnoszenia przęsła dla zeglugi zostanie określony po zdiagnozowaniu usterki, od godz. 05:00 należy telefonicznie kontaktować się z nastawnią w Podjuchach celem uzyskania informacji o usunięiu awarii)
  4. Harmonogram ręcznego otwierania mostu: nie występuje
  • Dokument utworzony 3 lipca 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content