Aktualności

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

16 stycznia 2019

Przyszłość młodzieży w żegludze śródlądowej

W dniu 11 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie odbyło się spotkanie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z Dyrekcją Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, z przedstawicielami Związku Armatorów Śródlądowych oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej działającej przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy […]

23 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/3/0

W związku z nadchodzącym okresem pogodowym, w którym spodziewane jest wystąpienie zalodzenia przystąpiono do redukcji oznakowania nawigacyjnego na Odrze w km 542,4 – 704,1. W związku z powyższym oznakowanie nawigacyjne nie spełnia wymogów określonych w § 7 pkt 1. Zarządzenia Dyrektora UŻŚ w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie uprawiania żeglugi na […]

24 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/4/0

Z powodu tworzących się zjawisk lodowych i dalszych prognozowanych niskich temperatur od dnia 24.01.2019 zamyka się dla żeglugi: rzekę Odrę od km 617,6 (ujście rzeki Warty) do km 704,1 (jaz w Widuchowej), Jezioro Dąbie oraz boczne rozgałęzienia: (Czapina, Babina, Iński Nurt, Dąbska Struga, Dąbski Nurt).Jednocześnie informujemy, że w związku z zamknięciem wszystkie jednostki pływające zobligowane […]

31 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/5/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od dnia 01.02.2019 r. OTWIERA SIĘ DLA ŻEGLUGI: Odcinek IV rzeki Odry od km 667,2 (śluza Hohensaaten) do km 704,1 (jaz w Widuchowej). Jednocześnie informujemy, że oznakowanie wystawione na granicznym odcinku rzeki Odry (km 542,4 do km 704,1) nie odpowiada wymogom uprawiania żeglugi w porze nocnej.

8 lutego 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/6/0

Zgodnie z §43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w porozumieniu z Urzędem Dróg Wodnych i Żeglugi w Eberswalde oraz w uzgodnieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, informuje, że od […]

18 lutego 2019

SEMINARIUM NAUKOWO-TECHNICZNE „Perspektywy rozwoju żeglugi na Odrzańskiej Drodze Wodnej”

W dniu 15.02.2019 r. odbyło się SEMINARIUM NAUKOWO-TECHNICZNE „Perspektywy rozwoju żeglugi na Odrzańskiej Drodze Wodnej” – transport wodny śródlądowy w Polsce do 2030 roku zorganizowane przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu EMMA dotyczącego zwiększenia mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz […]

12 marca 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/7/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od dnia 12.03.2019 r. OTWIERA SIĘ DLA ŻEGLUGI jezioro Dąbie – szlak główny wraz z Orlim Przesmykiem, Czapiną, Babiną, Ińskim Nurtem.

Skip to content