Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi doradczej w zakresie rozliczeń przy realizacji zadań w ramach EWT 2014-2020

Nr sprawy: Sz-351-015/2021

Termin składania ofert: do dnia 09.02.2021 r. do godziny 12:00.

Miejsce składania ofert: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, sekretariat pok. nr 29.

Pliki do pobrania:

Załącznik 1

Zaproszenie do złożenia ofert

Załącznik 2

Załącznik nr 1 do zaproszenia – Formularz ofertowy

Załącznik 3

Załącznik nr 2 do zaproszenia – Projekt umowy

Załącznik 4

Załącznik nr 3 do zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 5

Załącznik nr 4 do zaproszenia – Klauzula RODO

Załącznik 6

Rozstrzygnięcie

  • Dokument utworzony 4 lutego 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 29 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content