18 czerwca 2020

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie Dyrektora UŻŚ Szczecin Pana Piotra Durajczyka, Kierownika Centrum RIS Pani Marty Onichowskiej oraz pracowników Centrum RIS z Dyrektorem PGW WP RZGW Poznań Panem Bogumiłem Nowakiem oraz Kierownikiem ZHP Świerkocin Panem Zbigniewem Pielechem. Spotkanie w Świerkocinie maiło na celu omówienie szczegółów dotyczących posadowienia masztu wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby realizacji projektu Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry. Rozmawiano również o współpracy pomiędzy RZGW Poznań oraz UŻŚ Szczecin w akcjach lodołamania oraz innych sytuacjach na wodzie związanych z bezpieczeństwem żeglugi. Dodatkowo omawiano koncepcję budowy placówki terenowej UŻŚ Szczecin w Kostrzynie nad Odrą z możliwością utworzenia w przyszłości Podcentrum RIS dla efektywniejszego prowadzenia pomiarów batymetrycznych tego jakże kluczowego obszaru.
Dodatkowo odbyło się również spotkanie w Kostrzynie nad Odrą z Zastępcą Burmistrza Panem Zbigniewem Biedulskim w celu omówienia możliwości posadowienia masztu wraz z niezbędną infrastrukturą systemu usług informacji rzecznej RIS.
Bardzo dziękujemy za owocne spotkania i mamy nadzieję na dalszą udaną współpracę.

  • Dokument utworzony 18 czerwca 2020
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content